Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Weidedag voor kerkenraden, kerkbesturen en parochiebesturen

Bongastate workshop Leidinggeven voor KerkenOp Bongastate zijn ‘herders’ van een gemeente een dag herder van echte schapen. Hierin ervaar je hoe een herder leiding geeft. En je doet meteen een mooie dag aan teambuilding.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor oudsten- en kerkenraden, kerkbesturen en parochiebesturen.

Doelstelling
Het doel van de workshop is inzicht in persoonlijk leiderschap en inspirerend leidinggeven, ervaren hoe een herder leiding geeft, zicht op samenwerking, en teambuilding.

Inhoud
In een workshop op Bongastate doe je overall en laarzen aan en doe je verschillende activiteiten met schapen. Na iedere activiteit volgt er een reflectie over de betekenis voor jou en/of je werk van wat er gebeurt tussen de schapen.
Standaard onderdelen zijn contact maken, leiding geven en teambuilding. Daarnaast beleef je door de dag heen het beeld van herder en schaap, waardoor veel beeldspraak uit de Bijbel voor je gaat leven.
De inhoud van de workshop kan altijd worden aangepast of toegespitst op een specifieke situatie of speciale wensen van een groep. 

Contact maken
Hoe maak jij contact met de schapen? Wat gebeurt er als jij bij de schapen het hok of de wei in stapt? En wat als ze dichtbij je komen? Schapen geven je direct feedback op jouw manier van contact maken, en dieren liegen niet.

Leiding geven
Een herder stáát voor zijn schapen en gáát voor zijn schapen. Dat kan alleen als hij weet wie hij is en wat hij wil. Leiding geven begint bij persoonlijk leiderschap.
Vandaaruit geeft een herder leiding aan de kudde. Hij kijkt en luistert naar de schapen en geeft ze wat ze nodig hebben. Hij creëert rust en richt zich op groei en bloei van de kudde.
Ervaar hoe je dit als herder doet en hoe de kudde reageert. En schapen zijn net mensen.

Reactie Workshop met schapen voor Voorgangers op Bongastate

Teambuilding
Een weidedag met schapen is een leerzame dag en een boeiende ervaring als team. Je werkt samen in een natuurlijke en ongedwongen omgeving. Tussen de schapen leer je elkaar beter kennen.
Met elkaar een koppel schapen verhuizen lijkt veel op het met elkaar leiden van een gemeente. Hoe leid je de schapen, en hoe werk je daarbij samen met anderen? En hoe houd je rekening met wat de schapen willen?
Je krijgt zicht op de verschillende rollen in het team, de afstemming en de samenwerking.
Een weidedag met schapen is een enerverende en inspirerende dag.

Bijbels beeld
Het beeld van herder en schaap wordt vaak gebruikt in de Bijbel. Mensen worden vergeleken met schapen, leiders met herders.
Jezus is de Goede Herder, Hij is ook het Lam. En Hij houdt de lammeren in zijn arm.
In de weidedag op Bongastate ervaar je wat het betekent om een goede herder te zijn, hoe een lam in de armen van een herder ligt, en nog veel meer. De ervaring van het herder zijn brengt deze beelden tot leven.

Leiding workshop
Drs. Chris de Jong geeft op inspirerende wijze leiding door zijn brede ervaring uit het zakenleven te combineren met het herder zijn. Chris studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte jarenlange als vice president bij RBS, voorheen ABN AMRO en deed ervaring op in HR- en lijnmanagement  en project-, programma- en procesmanagement. Hij koos om het bankiers bestaan achter zich te laten en zijn passie te volgen. Hij kocht een boerderij en begon een bedrijf met melkschapen. Als hobby studeerde Chris HBO theologie en haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid, hij was diaken en is nu als econoom lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten van de PKN namens de Bond van Nederlandse Predikanten.

Praktische informatie
De workshop wordt gehouden op melkschapenboerderij Bongastate, Hilaerdermieden 2, 9027 BB Hilaard.
Een standaard workshop begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Neem voor tarieven en beschikbaarheid contact op met Chris de Jong.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chris de Jong, 06 24 25 47 95 of chris.de.jong@online.nl.
Meld je aan via onderstaand formulier.

  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
 

cforms contact form by delicious:days