Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Kerken

Bongastate workshop Leidinggeven voor Kerken

Op Bongastate zijn ‘herders’ van een gemeente een dag herder van echte schapen. Hierin ervaar je hoe een herder leiding geeft. En wanneer je de weidedag als oudsten- of kerkenraad volgt, doe je meteen een mooie dag aan teambuilding.

verslag weidedag met predikanten op CIP.nl

 

Voor voorgangers, oudsten, kerkenraden, kerkbesturen en parochiebesturen heeft Bongastate twee verschillende workshops:

1. Herder tussen de schapen. Deze workshop is gericht op voorgangers en leiders in kerken en gemeenten, en is geaccrediteerd door de PKN als studieactiviteit binnen het open erkend aanbod van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers, en levert 0,5 studiepunt op. Lees meer

2. Weidedag voor kerkenraden, kerkbesturen en parochiebesturen. Deze workshop is gericht op persoonlijk leiderschap, leidinggeven, samenwerken en teambuilding. Lees meer

Een variant op de weidedag is de Startdag Kerkenraad / Oudstenraad.