Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Leidinggeven

Voordat hij schaapherder werd, is Chris de Jong jarenlang vice president geweest bij ABN AMRO en later RBS. Als schaapherder geeft hij nu workshops Inspirerend Leidinggeven, waarin de deelnemers het herder zijn ervaren in verschillende activiteiten met de schapen, tegen de theoretische achtergrond van Inspirerend Leidinggeven (Stephen R. Covey). Een weidedag met schapen op Bongastate geeft prachtige inzichten in leiderschapsprincipes.

In een workshop op Bongastate doe je overall en laarzen aan en doe je verschillende activiteiten met schapen. Na iedere activiteit volgt er een reflectie over de betekenis voor jou en/of je werk van wat er gebeurt tussen de schapen.
De activiteiten variëren van een lammetje verzorgen tot een ram uit zijn hok halen, maar ook bijvoorbeeld een koppel schapen verhuizen.

Bongastate richt zich op leidinggevenden en op de volgende doelgroepen:

Bongastate workshop Leidinggeven voor Kerken

Kerken; de herders van de gemeente. Lees meer.

 

 

 

 

Bongastate workshop leidinggeven voor management, docenten en studenten

Scholen; schoolleiders en docenten. Lees meer.

 

 

 

 

Workshop Leidinggeven voor studenten op Bongastate

Studenten. Lees meer.

 

 

 

 

Leiding workshop

Drs. Chris de Jong geeft op inspirerende wijze leiding door zijn brede ervaring uit het zakenleven te combineren met het herder zijn. Chris studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte jarenlange als vice president bij RBS, voorheen ABN AMRO en deed ervaring op in HR- en lijnmanagement  en project-, programma- en procesmanagement. Hij koos om het bankiers bestaan achter zich te laten en zijn passie te volgen. Hij kocht een boerderij en begon een bedrijf met melkschapen. Als hobby studeerde Chris HBO theologie en haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid, hij was diaken en is nu als econoom lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten van de PKN namens de Bond van Nederlandse Predikanten.

Praktische informatie

De workshop wordt gehouden op melkschapenboerderij Bongastate, Hilaerdermieden 2, 9027 BB Hilaard. Een standaard workshop begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Neem voor tarieven contact op met Chris de Jong.

Informatie en aanmelding

Wil jij deze bijzondere ervaring niet missen? Of eerst meer weten? Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Chris de Jong, 06 24 25 47 95 of chris.de.jong@online.nl. Of vul het formulier in:

  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
 

cforms contact form by delicious:days