Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Studenten

Workshop Leidinggeven voor studenten op Bongastate

Voor studenten die geïnteresseerd zijn in leidinggeven en leiderschap, biedt een workshop op Bongastate een unieke manier om ervaring op te doen. In een workshop op Bongastate doe je oefeningen met schapen. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd te zorgen voor de kleine lammetjes, tussen de schapen hun te observeren, leiding te geven aan een grote eigenwijze ram en een kudde te verhuizen. In deze oefeningen wordt tastbaar duidelijk of en hoe jij de ander ziet, hoe jij contact maakt en leiding geeft, wat er werkt en niet werkt, en wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

In de workshop wordt teruggegrepen op de theorie van Stephen R. Covey over Inspirerend Leidinggeven. Zijn definitie van Inspirerend Leidinggeven is ‘To find your voice and to inspire others to find theirs. De verschillende onderdelen van deze definitie komen in de workshop naar voren.

In een workshop op Bongastate doe je overall en laarzen aan en doe je verschillende activiteiten met schapen. Na iedere activiteit volgt er een reflectie over de betekenis voor jou en/of je werk van wat er gebeurt tussen de schapen.

Onderstaand de reacties van een groep studenten over wat zij geleerd hebben in een workshop Inspirerend Leidinggeven (Insp. LG):

Leiding workshop

Drs. Chris de Jong geeft op inspirerende wijze leiding door zijn brede ervaring uit het zakenleven te combineren met het herder zijn. Chris studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte jarenlange als vice president bij RBS, voorheen ABN AMRO en deed ervaring op in HR- en lijnmanagement  en project-, programma- en procesmanagement. Hij koos om het bankiers bestaan achter zich te laten en zijn passie te volgen. Hij kocht een boerderij en begon een bedrijf met melkschapen. Als hobby studeerde Chris HBO theologie en haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid, hij was diaken en is nu als econoom lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten van de PKN namens de Bond van Nederlandse Predikanten.

Praktische informatie

De workshop wordt gehouden op melkschapenboerderij Bongastate, Hilaerdermieden 2, 9027 BB Hilaard. Een standaard workshop begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Neem voor tarieven contact op met Chris de Jong.

Informatie en aanmelding

Wil jij deze bijzondere ervaring niet missen? Of eerst meer weten? Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Chris de Jong, 06 24 25 47 95 of chris.de.jong@online.nl.