Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Scholen

Bongastate workshop leidinggeven voor management, docenten en studenten

Voor schoolleiders en docenten is het een bijzondere en boeiende ervaring om een dag herder te zijn van een kudde schapen. Een kudde schapen lijkt veel op een klas met leerlingen. Een weidedag met schapen op Bongastate geeft prachtige inzichten in leiderschapsprincipes in de klas.

In de workshop wordt teruggegrepen op de theorie van Stephen R. Covey over Inspirerend Leidinggeven. Zijn definitie van Inspirerend Leidinggeven is ‘To find your voice and to inspire others to find theirs. De verschillende onderdelen van deze definitie komen in de workshop naar voren.

In een workshop op Bongastate doe je overall en laarzen aan en doe je verschillende activiteiten met schapen. Na iedere activiteit volgt er een reflectie over de betekenis voor jou en/of je werk van wat er gebeurt tussen de schapen.

Relaties

In het onderwijs staan relaties centraal. Relaties met leerlingen, met ouders, met je team, etc. Schapen houden je een spiegel voor over hoe jij contact maakt. Hoe maak jij contact met de schapen? Wat gebeurt er als jij bij de schapen het hok of de wei in stapt? En wat als ze dichtbij je komen? Hoe reageer jij? Schapen geven je direct feedback op jouw manier van contact maken, en dieren liegen niet.

Leiding geven

Een herder stáát voor zijn schapen en gáát voor zijn schapen. Dat kan alleen als hij weet wie hij is en wat hij wil, als hij zichzelf heeft geaccepteerd en zijn verantwoordelijkheid neemt, als hij in zijn kracht staat. Leiding geven begint bij persoonlijk leiderschap. Durf jij de ram uit zijn hok te halen?

Vandaaruit geeft een herder leiding aan de kudde. Hij kijkt en luistert naar de schapen en ziet wat ze nodig hebben. Hij geeft ze wat ze nodig hebben en creëert rust in de kudde. Hij richt zich op groei en bloei van de kudde, zodat ook de schapen in hun kracht komen te staan. Kun jij een kudde schapen leiden?

En als je met elkaar een koppel schapen verhuist, dan merk je ook hoe belangrijk het is om samen te werken en af te stemmen met je collega’s.

Ervaar hoe je dit als herder doet en hoe de kudde reageert. En schapen zijn net mensen.

Inspiratie Teamuitje Bongastate - Chris de Jong Hilaard

 

 

 

 

 

Leiding workshop

Drs. Chris de Jong geeft op inspirerende wijze leiding door zijn brede ervaring uit het zakenleven te combineren met het herder zijn. Chris studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte jarenlange als vice president bij RBS, voorheen ABN AMRO en deed ervaring op in HR- en lijnmanagement  en project-, programma- en procesmanagement. Hij koos om het bankiers bestaan achter zich te laten en zijn passie te volgen. Hij kocht een boerderij en begon een bedrijf met melkschapen. Als hobby studeerde Chris HBO theologie en haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid, hij was diaken en is nu als econoom lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten van de PKN namens de Bond van Nederlandse Predikanten.

Praktische informatie

De workshop wordt gehouden op melkschapenboerderij Bongastate, Hilaerdermieden 2, 9027 BB Hilaard. Een standaard workshop begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Neem voor tarieven contact op met Chris de Jong.

Informatie en aanmelding

Wil jij deze bijzondere ervaring niet missen? Of eerst meer weten? Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Chris de Jong, 06 24 25 47 95 of chris.de.jong@online.nl.