Over BONGASTATE

Bongastate is een melkschapenbedrijf. Op Bongastate produceren ongeveer 500 schapen zo'n 200.000 liter melk per jaar.Boer Chris melkt zijn 500 schapen sinds februari 2009. Hij is begonnen met het verkopen van de melk en daarnaast heeft hij inmiddels een aantal culinaire producten ontwikkeld: kaas (Bongriis), pudding (Bonbrij) en ijs (Bongiis).Op deze site lees je meer over het reilen en zeilen op de boerderij en over de producten.

Klik voor meer informatie over de producten.

Zoeken

Herder tussen de schapen

Bongastate workshop Leidinggeven voor Kerken

Een workshop Inspirerend Leidinggeven, waarin je een dag herder bent van echte schapen.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor voorgangers en leiders in kerken en gemeenten, de herders van de gemeente.

 

Doelstelling
Het doel van de workshop is inzicht in persoonlijk leiderschap en inspirerend leidinggeven, ervaren hoe een herder leiding geeft, en zicht op samenwerking.

Inhoud
Voorafgaand aan de workshop lees je ‘De 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie’ van Stephen R. Covey, en voer je een verwerkingsopdracht uit om de inhoud van het boek van Covey te vertalen naar en toe te passen op jouw persoon, situatie, gemeente, etc.

De workshop begint met een bespreking van Inspirerend Leidinggeven en de verwerkingsopdracht. Daarna trek je overall en laarzen aan voor verschillende activiteiten met schapen, met na iedere activiteit een reflectie over de betekenis voor jou en/of je werk van wat er gebeurt tussen de schapen.

Literatuur
Verplicht: Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie
Aanbevolen: Yoram Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, chapter 4, The Ethics of a Shepherd 

Data 2017
woensdag 17 mei
donderdag 12 oktober

Permanente Educatie
Deze workshop is geaccrediteerd door de PKN als studieactiviteit binnen het open erkend aanbod van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers, en levert 0,5 studiepunt op.

Vooropleiding
Het niveau van vooropleiding is minimaal HBO.

Leiding workshop
Drs. Chris de Jong geeft op inspirerende wijze leiding door zijn brede ervaring uit het zakenleven te combineren met het herder zijn. Chris studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte jarenlange als vice president bij RBS, voorheen ABN AMRO en deed ervaring op in HR- en lijnmanagement  en project-, programma- en procesmanagement. Hij koos om het bankiers bestaan achter zich te laten en zijn passie te volgen. Hij kocht een boerderij en begon een bedrijf met melkschapen. Als hobby studeerde Chris HBO theologie en haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid, hij was diaken en is nu als econoom lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten van de PKN namens de Bond van Nederlandse Predikanten.

Praktische informatie
De workshop wordt gehouden op melkschapenboerderij Bongastate, Hilaerdermieden 2, 9027 BB Hilaard.
De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 personen.
De workshop begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Deelname aan de workshop kost 99,- euro, plus 15,- euro voor koffie, thee en een herderslunch.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chris de Jong, 06 24 25 47 95 of chris.de.jong@online.nl.
Meld je aan via onderstaand formulier. 

  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
 

cforms contact form by delicious:days